The-Printed-World-body-parts-631.jpg__800x600_q85_crop
عرفان کسرایی

پرینتر سه بعدی،انقلابی در آینده تکنولوژی

عرفان کسرایی| به کارگیری چاپگرهای سه بعدی از دیدگاه تاریخ علمی یادآور دورانی است که انسان توانست الکتریسیته و مغناطیس را به خدمت خود درآورد. درست مانند انقلاب صنعتی نخست که بر پایه به کارگیری نیروی بخار و مکانیکی کردن تولید و حرکت شکل گرفت،در دومین انقلاب صنعتی این برق و الکتریسیته بود که پا

هوایرا رودستر
تازه‌هاویژه

هوایرا رودستر، شاهکاری دیگر از پاگانی

بسیاری از کارشناسان دنیای خودرو، محصولات «پاگانی» را زیباترین خودروهای دنیای امروز می‌دانند و اگر مدل‌هایی مانند «زوندا» و «هوایرا کوپه» برای اثبات این ادعا کافی نیست، «هوایرا رودستر» برای تأیید آن کفایت می‌کند.

۱
عرفان کسرایییادداشت

آیا تکنولوژی ما را به موجوداتی تنبل تبدیل کرده است؟

عرفان کسرایی|  آلبرت اینشتین  در سال ۱۸۹۵ در حالی‌ که تنها ۱۶ سال داشت مونیخ را ترک کرد و راهی شهر زوریخ در سوییس شد. برای این سفر چهار پنج ساعته امروزه به ندرت می توان قطاری مستقیم پیدا کرد و مسافر مجبور است بین راه سه یا چهار مرتبه قطار خود را عوض کند.

firsteverblu
دیجیتالفناوریویژه

کامپیوتری به اندازه‌ی زمین فوتبال

کامپیوترهای کوانتومی می‌توانند با تکیه بر ویژگی‌های کوانتومی ذرات زیراتمی، برخی محاسبات را به‌شکل نمایی سریع‌تر از کامپیوترهای کلاسیک انجام دهند.

محصولات تراریخته
تازه‌هازیست‌شناسیویژه

دکتر سلمانیان از تولید تراریخته‌ها در کشور دفاع می‌کند

دکتر «علی هاتف سلمانیان» استاد پژوهشکده ی زیست‌فناوری کشاورزی در «پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری» است. او از لزوم توجه به تراریخته‌ها و الزامات ورود به این عرصه در کشور می‌گوید و اعتقاد دارد بخش زیادی از توان کشور صرف بحث‌های بیهوده می‌شود و به جای این می‌توان وارد فرایندهای استاندارد و تعریف‌شده‌ی علمی شویم.

۲
تازه‌هاویژه

برج‌های سه‌گانه‌ی لندن

طرح‌های کامپیوتری از این پروژه‌، نمای چشم‌نواز و باشکوهی را از این پروژه به تصویر کشیده‌اند که با هزینه‌ی گزاف یک میلیارد پوندی آن تناسب دارد.