برنامه ی اندرویدی که بشه باهاش slow motion گرفت؟؟؟؟؟

-

آیا بقا در سایر سیاره ها وجود داره؟

-

آیا واقعا چپ دست ها باهوشترند؟؟

-

چرا بعضی از کاربران جای پاسخ دادن چت میکنند؟

-

با حال ترین بازی اندروید چیست؟

-

زیست بخش ژنتیکش رو چجوری بخونم :(

-

اشنایی با زبان بیسیک؟

-

چرا موقع دویدن یا خندیدن شدید در ناحیه پهلو احساس گرفتگی می‌کنیم؟

-

ماشین حساب چجوری کار میکنه که اینقدر سریع و دقیق جواب میده؟

-

معرفی کتاب

-

چرا بعد از نشستن طولانی به اصطلاح قولنج مان میشکند؟

-

چرا بازی ها با وجود سیستم مورد نیاز هنوز هم باگ دارند؟

-

آیا استفاده از چسب ژخم موجب کاهش سرعت ترمیم بافت میشود

-

چرا انسان ها توانایی به تنهایی زیستن را ندارند؟

-

غرور چیه؟

-

مگه روباه چیکار کرده که بهش میگن مکار؟؟؟

-

♦جواب معما……♦

-

کتاب معرفی کنید

-